Gewassen   Oogsten

Onze methode

Gewassen oogsten

Door middel van de juiste aandacht en bijsturing zijn de zaadjes uitgegroeid tot mooie gewassen. Ofwel, het is tijd om de resultaten van onze inspanningen te oogsten. Bij een moestuin haalt de boer zijn winst uit de verkoop van de gewassen, waarna hij weer opnieuw begint met het hele proces. Hierbij gebruikt de boer een deel van de winst als investering in verdere groei van zijn moestuin. 

Zo werkt de methode van Growing Lemon ook. Met de geboekte resultaten uit onze vorige inspanningen, of dit nu bijvoorbeeld een marketing campagne of een nieuwe website is, kunnen we weer nieuwe resultaten boeken door de inzichten die zijn verkregen tijdens deze activiteiten.

Langdurig rendement

Wanneer alle stappen goed zijn doorlopen en Growing Lemon tevreden is over de behaalde groei in jouw bedrijf, blijven de behaalde inzichten en resultaten over. De kennis die is opgedaan tijdens deze eerste fase van onze lange termijn relatie is blijvend te oogsten door jouw onderneming. De opbrengst is dus niet éénmalig maar constant. Hierdoor kun je structureel blijven verbeteren en wijzigingen blijven doorvoeren met als resultaat blijvende winst en groei!

Gewassen oogsten

Meetbare verbetering

Tijdens het groeiproces van de digitale zaadjes tot gewassen zijn de prestaties al overzichtelijk gemaakt aan de hand van data dashboards. De daadwerkelijke verbetering van de digitale zaadjes is duidelijk zichtbaar met een vergelijking van de voorafgaande periode. 

Om deze reden is een analyse van de huidige situatie voordat Growing Lemon begint ook zo belangrijk. Zonder de verbeteringen te kunnen meten en vergelijken, weet jij nooit de daadwerkelijke impact. Deze verbeteringen betreffen niet alleen de groei in omzet. Andere factoren die een essentiële rol spelen zijn winst en kosten. Daarom heeft Growing Lemon aan het begin van het proces de juiste KPI’s en doelen gekozen die relevant zijn voor de groei van jouw bedrijf. 

Gewassen oogsten

Verdere investeringen

In deze stap kijkt Growing Lemon verder naar de uitkomsten van de ondernomen acties. Het doel is namelijk langdurig rendement. Dit bereik je door op de juiste plekken te investeren. Constante groei bereiken van jouw bedrijf is een kwestie van een deel van de winst blijven investeren in verdere uitvoeringen binnen het digitale landschap.

Voor een strategie van verdere investeringen kijkt Growing Lemon voornamelijk naar de relatie tussen de kosten en opbrengsten. Zoals gezegd is alles binnen het digitale landschap meetbaar. Growing Lemon achterhaalt dus hoeveel een bepaalde activiteit kost en oplevert. Deze kansen identificeren en benutten zorgt voor langdurig rendement.