Grond   Onderzoeken

Onze methode

Grond onderzoeken

Een bedrijf groeit alleen binnen het digitale landschap met behulp van de juiste ondernomen acties. Met onze werkwijze ziet Growing Lemon jouw bedrijf als een grote moestuin waar verschillende gewassen groeien. Echter, voordat we de zaadjes gaan planten doen we eerst uitgebreid onderzoek naar jouw organisatie of bedrijf.

Een plan voor schaalbare groei

Eerst voert Growing Lemon onderzoek uit naar de verschillende zaadjes die toegepast kunnen worden binnen jouw bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan zaadjes voor een specifiek marketingkanaal, maar ook voor recruitment of de front-end van jouw website. Daarbij kijken we ook naar bestaande processen en activiteiten. Om jouw bedrijf te laten draaien zijn er namelijk al honderden zaadjes geplant.

Growing Lemon onderzoekt of dit wel de juiste zaadjes zijn en de juiste kansen wel benut worden. Levert het de gewenste resultaten op? We verzamelen alle data, analyseren de resultaten en voeren zo nodig verbeteringen door.  Ons uiteindelijke doel is dat we onze strategie en zaadjes toepasbaar maken in alle doelstellingen, om een mooie en schaalbare groei te realiseren.

Grond onderzoeken

Interne analyse

Aan de hand van verschillende onderzoeken wordt de huidige situatie van jouw bedrijf en de markt beoordeeld. Een interne analyse geeft Growing Lemon inzicht in de  huidige stand van het bedrijf zelf. Veelal ligt de focus hier op de connectie tussen de diverse afdelingen van jouw onderneming. Heeft iedereen dezelfde doelen voor ogen? Hoe gaat de samenwerking tussen afdelingen? We onderzoeken uitgebreid waar winst te behalen valt en hoe we intern de groeiambitie het beste kunnen doorvertalen.

Marktonderzoek

Een marktonderzoek geeft Growing Lemon inzicht over de positionering van jouw bedrijf in de markt. Hoe ziet de ideale doelgroep eruit, hoe spreek je deze aan en hoe zorg je ervoor dat de doelgroep loyaal blijft? Daarnaast worden de sterkte- en zwaktepunten van de onderneming in kaart gebracht. Niet alleen de markt wordt hierbij in acht genomen, ook wordt er gekeken naar de specifieke branche waar jouw onderneming zich in bevindt. Tenslotte kijkt Growing Lemon waar de kansen liggen voor jouw bedrijf.

Grond onderzoeken

Concurrentieanalyse

Een concurrentieanalyse geeft inzicht in hoe jouw bedrijf functioneert ten opzichte van je concurrenten. Hierbij worden de sterkte- en zwaktepunten van jouw onderneming naast die van de concurrentie gehouden. Wat maakt jouw bedrijf uniek en wat zijn de unique selling points van jouw organisatie? Zijn er kansen die de concurrentie wel benut, maar die jij laat liggen? Of zijn er manieren hoe jij ervoor kunt zorgen dat je jezelf beter van de concurrentie onderscheidt? Tijdens dit proces kijkt Growing Lemon zowel naar directe als indirecte concurrenten.

Strategisch plan

Nadat we alle analyses hebben uitgevoerd en genoeg inzichten vanuit het bedrijf, de markt en de concurrentie hebben opgedaan, kunnen we een strategisch plan opzetten. In dit plan staan onze bevindingen en brengen we de kansen voor groei in kaart met zowel korte- als lange termijn doelstellingen. Waarbij je op korte termijn bijvoorbeeld veel successen kunt boeken met bijvoorbeeld SEA of paid advertising, zijn er op lange termijn vaak ook veel successen te boeken door bijvoorbeeld de implementatie van technische SEO en het inzetten van een socialmediastrategie. Het doel is om jouw bedrijf zo snel mogelijk te laten groeien binnen het digitale landschap. Met de toepassing van de juiste structuur groeit deze strategie uit in duurzaam rendement.