Plantjes   Verzorgen

Onze methode

Plantjes verzorgen

Naast de juiste aandacht is verzorging ook essentieel voor de correcte groei als je wilt zorgen dat de zaadjes die je plant blijven groeien. Net zoals in een echte moestuin, zal niet ieder zaadje even goed uitgroeien tot een gewas. Door de juiste aandacht te geven aan elk zaadje in de vorm van controles en analyses is dit merkbaar. 

Growing Lemon pikt de betreffende zaadjes er tussenuit en zorgt ervoor dat zij meer aandacht krijgen. Zo zorgen wij ervoor dat niet alleen de inspanningen die meteen successen boeken aandacht krijgen, maar geven we juist ook aandacht aan activiteiten die in eerste instantie niet gelijk succesvol lijken. Zo krijgt elke activiteit en elk zaadje de juiste aandacht om te kunnen groeien in een succesverhaal.

Plantjes verzorgen

Meetbaar maken

Alles binnen het digitale landschap is meetbaar. En de belangrijkste regel in het digitale landschap blijft ‘meten is weten’. Daarom laat Growing Lemon deze data hun verhaal vertellen. In de voorgaande stap is een dashboard gemaakt waar alle prestaties van relevante metrics te zien zijn, zodat alle data overzichtelijk en duidelijk is voor iedereen. 

Tevens voert Growing Lemon kwantitatieve analyses uit om verder te kijken dan de relevante metrics. Cijfers en statistieken zijn namelijk alleen bruikbaar als er de juiste conclusies worden getrokken. Er is namelijk zoveel data om te meten voor de juiste groei. Maar wat nou als de juiste groei niet plaatsvindt?

Plantjes verzorgen

Kwalitatieve analyses

De groei van digitale zaadjes tot sterke gewassen heeft met verschillende factoren te maken. Deze interne activiteiten en prestaties zijn goed te meten met kwantitatieve data. Echter spelen externe factoren ook een rol. Denk hierbij aan de acties van concurrenten en de reacties van potentiële klanten. De oorzaak achter bepaalde data is daarom alleen te achterhalen met kwalitatieve analyses. Hierbij voert Growing Lemon een diepgaand onderzoek uit betreffend factoren die niet te meten zijn met data uit de bestaande tools. 

Growing Lemon voert bijvoorbeeld een heuristische analyse uit op basis van haar kennis en ervaring. Bij kwalitatieve analyses wordt achterhaalt waarom iets niet werkt voor de klant. Tevens is het een mogelijkheid input te verkrijgen van de klanten zelf. Voorbeelden hiervan zijn interviews, user testing en enquêtes. Zelfs inzichten van andere afdelingen zoals customer service geeft Growing Lemon de handvatten om de groei weer in de juiste koers te zetten.

Plantjes verzorgen

Bijsturen

Met de juiste inzichten van verschillende bronnen, achterhaald Growing Lemon dus de oorzaak. Vervolgens bedenkt Growing Lemon de nieuwe koers die noodzakelijk is om de groeiambitie van je bedrijf te realiseren. Met de jarenlange ervaring van het team van Growing Lemon in het digitale landschap is deze oplossing snel gevonden. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat we voor je bedrijf altijd de juiste strategie aanhouden en implementeren.